El lunes Abril 22 2019 

Terapies Psicologiques por Guillem Feixas

Terapies Psicologiques por Guillem Feixas epub

Descargar Terapies Psicologiques por Guillem Feixas Epub y PDFGuillem Feixas con Terapies Psicologiques

Aquesta és una obra única en el camp de la psicoteràpia i les intervencions psicològiques. Per una banda, cobreix tot el cicle vital de la persona, tenint en compte que el seu desen-volupament ocorre en el context de la família. És clar, que les persones no presenten el mateix tipus de problemes en un moment o altre de la vida, ni tampoc les intervencions han de ser iguals. Adaptar-les al moment del seu cicle vital és un aspecte clau per a la seva utilitat. Per altra banda, l'orientació teòrica del llibre deixa de banda els models tradicionals i es fonamenta en les aportacions més recents en sicoteràpia: experiencials, sistèmiques, constructivistes i narratives. Per tant, l'enfocament d'aquesta compilació és moderna (fins i tot postmoderna), plural i integradora. Finalment, un tret molt destacat d'aquesta obra és que es basa en el treball amb casos. Sense deixar de banda els conceptes fonamentals que guien la intervenció psicoterapèutica, els presenta en el context de casos clínics detallats on es pot veure, gairebé pas a pas, el funcionament de la psicoteràpia, i com el terapeuta aplica la teoria.
En esta página puedes descargar el Terapies Psicologiques sin registrarte. ¡Descarga gratis a alta velocidad en formato epub, fb2, pdf, torrent!


  • Título: Terapies Psicologiques
  • Autores: Guillem Feixas
  • Publicado: 21/11/2007
  • ISBN: 9788497886758
  • Tamaño: 25 MB
  • Nº de páginas: 318
  • Idiomas: Español
  • Valoración: ★★★★★
  • Formato : PDF, EPUB