Miercoles Junio 26 2019 

Formacion E Orientacion Laboral. Ciclos Formativos De Grao Superior por Sixto San Jose Belisario

Formacion E Orientacion Laboral. Ciclos Formativos De Grao Superior por Sixto San Jose Belisario epub

Descargar Formacion E Orientacion Laboral. Ciclos Formativos De Grao Superior por Sixto San Jose Belisario Epub y PDFSixto San Jose Belisario con Formacion E Orientacion Laboral. Ciclos Formativos De Grao Superior

O presente manual estrutúrase en torno a catro grandes bloques temáticos que tratan a realidade laboral desde catro posicións distintas: a seguridade e saúde no traballo, as relacións laborais e de seguridade social, a actividade económica e empresarial e a procura de emprego.O bloque de Prevención de Riscos Laborais introduce ao alumnado no eido da saúde laboral, poñendo de releve a íntima relación existente entre traballo e saúde, achegándolle ferramentas para que cando se incorpore ao mundo do traballo poida facelo de xeito seguro e valorando a necesidade de desenvolver o traballo de forma preventiva, salvagardando a seguridade e saúde propia e a dos demais traballadores e traballadoras.O bloque de Dereito Laboral e da Seguridade Social achégase ao mundo das relacións laborais. Trata cuestións como o contrato de traballo e os dereitos e deberes para traballadores e empresarios que del derivan, o dereito sindical e as prestacións da Seguridade Social.No bloque de Economía e Empresa ofrécense nocións básicas da actividade económica e empresarial, dentro da que se incardinan as relacións laborais nas que o alumno e alumna estarán insertos.Por último, o bloque de Procura de Emprego pretende orientar ao alumnado no proceso de transición da vida académica ao mundo do traballo, dándolle ferramentas para que poida levar a cabo o proceso de procura de emprego con garantías.Cada unha das dezaseis unidades didácticas nas que se divide o manual iníciase coa indicación dos seus obxectivos, propoñendo a continuación unha avaliación inicial referida aos contidos que se tratarán nela. Ao final das mesmas propóñense actividades que permitirán ao alumnado poñer en práctica e comprobar a profundidade e rigor dos coñecementos adquiridos.
Formacion E Orientacion Laboral. Ciclos Formativos De Grao Superior está disponible para descargar en formato PDF y EPUB. Aquí puedes acceder a millones de libros. Todos los libros disponibles para leer en línea y descargar sin necesidad de pagar más.


  • Título: Formacion E Orientacion Laboral. Ciclos Formativos De Grao Superior
  • Autores: Sixto San Jose Belisario
  • Publicado: 04/11/2006
  • ISBN: 9788496128538
  • Tamaño: 36 MB
  • Nº de páginas: 277
  • Idiomas: Español
  • Valoración: ★★★★★
  • Formato : PDF, EPUB