Sabado Julio 20 2019 

Hidraulica por Marti Sanchez-juny; Ernest Blade;

Hidraulica por Marti Sanchez-juny;                                                                                  
        
          Ernest Blade;        epub

Descargar Hidraulica por Marti Sanchez-juny; Ernest Blade; Epub y PDFMarti Sanchez-juny; Ernest Blade; con Hidraulica

L'objectiu principal del llibre és cobrir el temari i servir de suport als estudiants d'Hidràulica, assignatura troncal de les tres titulacions que s'imparteixen a l'ETSCCPB: Enginyeria Superior de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Geològica i Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques. El llibre comença amb una introducció de les característiques mecàniques principals dels fluids (capítol 1). Posteriorment s'analitzen les propietats dels fluids en repòs (capítol 2) i s'estableixen les equacions principals que controlen els fluids en moviment (capítol 3). A continuació s'estudia el transport dels fluids en làmina lliure (capítols 4 a 11). Als dos darrers capítols (12 i 13) s'analitza el moviment dels fluids a pressió en conductes tancats. Cada capítol és complementat amb exercicis i problemes resolts, com també amb enunciats de problemes d'exàmens. Atès el grau de detall amb què es desenvolupa cada tema, aquest llibre pot resultar d'interès tant per a estudiants com per a professionals del ram de la hidràulica.
Descargar o lea el libro de Hidraulica en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.


 • Título: Hidraulica
 • Autores: Marti Sanchez-juny; Ernest Blade;
 • Publicado: 25/10/2005
 • ISBN: 9788483018217
 • Tamaño: 36 MB
 • Nº de páginas: 262
 • Idiomas: Español
 • Valoración: ★★★★★
 • Formato : PDF, EPUB